Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ærø Kommune – Sund vægt i familien

Ærø Kommune tilbyder forløbet ‘Sund vægt i familien’ til familier med børn og unge med overvægt i alderen 3-17 år.

Forløbet henvender sig til børn og unge, der lever med overvægt samt deres familier. Det kræver aktiv deltagelse fra forældre og eventuelt søskende. Tilbuddet henvender sig til de familier, børn og unge, der ønsker livsstils- og adfærdsændringer.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet ‘Sund vægt i familien’ er livsstils- og adfærdsændringer, som skal resultere i en sundere livsstil.

Målgruppe
Målgruppen for forløbet er familier med børn og unge i alderen 3-17 år, der har et BMI over 90 % percentilen for køn og alder, og som er motiveret for livsstils- og adfærdsændringer. Begge forældre og søskende opfordres til at deltage i forløbets samtaler.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
‘Sund vægt i familien’ er til familier, der har et barn/en ung med overvægt. Forløbet tilbydes fra treårsalderen til barnet er 17 år. De første to år i forløbet bliver familierne fulgt regelmæssigt. Efter to år bliver familierne tilbudt kontroller hvert halve år med henblik på barnet/den unges vægtudvikling. Familierne vil modtage vejledning, støtte og redskaber til en sundere livsstil, der fører til en positiv vægtudvikling. En diætist og sundhedsplejerske vil skiftevis deltage i vejledningerne. To gange årligt er der tilbud om fællesarrangementer med andre familier.

Henvisning/rekruttering
Det kræver henvisning fra egen læge, kommune eller sygehus/hospitalsafdeling at deltage i forløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ærø Kommunes hjemmeside, hos sundhedsplejen eller på sundhed.dk.