Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ærø Kommune – Individuelt vægttabsforløb

Ærø Kommune tilbyder forløbet ‘Individuelt vægttabsforløb’ til voksne, der lever med overvægt.

Forløbet ‘Individuelt vægttabsforløb’ henvender sig til voksne over 18 år, som har et BMI over 30. Forløbet egner sig til dem, der ikke kan deltage i et gruppeforløb, men stadig ønsker at opnå vægttab.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med det individuelle vægttabsforløb er, at borgeren opnår erfaring med livsstilsændringer, der resulterer i et vægttab, som kan vedligeholdes.

Målgruppe
Målgruppen for sundhedstilbuddet er borgere over 18 år med svær overvægt (BMI over 30).

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Borgeren bliver tilbudt et års forløb hos en diætist. Den første samtale har en varighed på 30-60 minutter. De efterfølgende samtaler varer 15-30 minutter. Borgeren kan de første fire måneder af forløbet deltage i 10 gange træning hos en fysioterapeut.

Henvisning/rekruttering
For at deltage i det individuelle vægttabsforløb kræver det henvisning fra egen læge, kommune eller sygehus/hospitalsafdeling.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.