Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ærø Kommune – Sund vægt

Ærø Kommune tilbyder gruppeforløbet ‘Sund vægt’ til voksne over 18 år med et BMI over 30.

Tilbuddet forløber over 12 uger med en mødegang om ugen, der indeholder en times fælles træning og en times undervisning og erfaringsudveksling.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med Sund vægt er vægttab.

Målgruppe
Målgruppen for sundhedstilbuddet er borgere over 18 år med svær overvægt (BMI over 30), der er motiveret for at deltage i gruppeforløb.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
‘Sund vægt’ er et gruppeforløb, hvor holdet mødes én gang ugentligt af to timers varighed. Hver mødegang består af en times træning og en times vejning, erfaringsudveksling og undervisning. Fra gang til gang aftales hjemmeopgaver med vejlederen og gruppen. Forløbet består af i alt 12 mødegange inklusiv en indledende og afsluttende samtale med en sundhedsprofessionel. Ved den afsluttende samtale afklares deltagerens videre vægttabsforløb. Deltageren tilbydes individuelle opfølgninger, indtil den enkelte borger har været tilknyttet en diætist i et år.

Henvisning/rekruttering
Det kræver henvisning fra egen læge, kommune eller sygehus/hospitalsafdeling at deltage i ‘Sund vægt’.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ærø Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.