Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aarhus Kommune – Fedt for Fight

Aarhus Kommune tilbyder et forløb til familier med børn og unge med overvægt i alderen 4-9 år.

‘Fedt for Fight’ er et tilbud til børn med overvægt og deres familier, hvor der arbejdes med sunde hverdagsvaner og forandring samt fysisk aktivitet. Der er i forløbet både individuelle samtaler, individuelle planer for sunde vaner omhandlende motion, mad og måltider samt mulighed for at deltage i leg og bevægelsesaktiviteter. Forældrene får ny viden og støtte til at hjælpe barnet i hverdagen.

‘Fedt for Fight’ har to tilbud, “Fedt for Fight – Tidlig indsats” og “Fedt for Fight – Skolestarter”, som henvender sig til forskellige målgrupper. Begge tilbud er familierettet indsatser, der gennemføres i samarbejde med andre (egen læge, familierådgivere m.m.).

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er på kortere sigt en livsstilsændring for hele familien samt at forebygge, at børn får livstilssygdomme allerede i barndommen – eller senere i livet.

Målgruppe
Fedt for Fight er et tilbud til børn med overvægt fra 4-9 og deres familier.

I tilbuddet ligger der forskellige tilbud til forskellige målgrupper:

  • Børn i alderen 4-5 år med alders- og kønskorrigeret Body Mass Index over 25
  • Børn i alderen 6-9 år med alders- og kønskorrigeret Body Mass Index over 30

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet består af en livsstilsintervention med fokus på hverdagsvaner omkring mad og måltider samt bevægelse. Der arbejdes med hverdagslivet i familien, mad- og måltidsvaner, trivsel og robusthed hos både forældre og barnet selv gennem samtaler med en Fedt for Fight-specialist. Sammen med specialisten laver familien også en plan for at indføre sunde vaner omkring motion, mad og måltider. Desuden følges barnets vækst (højde og vægt).

Tilbuddet er et pakkeforløb, hvor der er to hjemmebesøg, 2-6 konsultationer i Overvægtsklinikken samt “Leg og bevægelse” i hold under Herkules og Afrodite i DGI-huset.

Tilbuddet tager udgangspunkt i “Malmø-modellen” ved professor Carl-Erik Flodmark fra Department of Clinical Sciences i Malmø og anvender Familiehjulet, Mindmapping og Motiverende Samtaler.

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig eller henvises af egen læge eller kommune.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

DEFACTUM foretog i 2012 en evaluering af Fedt for Fight, som er tilgængelig på deres hjemmeside. Projektet er også med i et igangværende forskningsprojekt, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aarhus Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.

Du kan også læse om de forskellige forløb målrettet forskellige målgrupper i følgende pjecer: