Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aalborg Kommune – Livsstilsændring

Aalborg Kommune tilbyder et forløb med fokus på Livsstilsændring til voksne med overvægt.

Voksne med overvægt tilbydes et forløb, hvor de kan få inspiration, redskaber og støtte til at ændre vaner og forebygge livsstilssygdomme.

Tilbud om hjælp-til-selvhjælp til voksne med overvægt eller andre livsstilsudfordringer, som er motiverede for vaneændring f.eks. i forhold til spisevaner, mere fysisk aktivitet, bedre søvn eller mere struktur på hverdagen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at udvikle og støtte op om nye, gode vaner inden for kost, motion, søvn og hverdagsstrukturen.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet voksne med overvægt eller andre livsstilsudfordringer.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet starter med en samtale, hvor der lægges en plan med små ændringer, der passer til deltagerens ønsker, behov og hverdag, og hvor deltageren sætter sit eget mål for forandring. Undervejs i forløbet får deltageren inspiration, redskaber og støtte til at ændre sine vaner og forebygge livsstilssygdomme ved hjælp af øget sundhedskompetence. Forløbet foregår både inde og ude i naturen og tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aalborg Kommunes hjemmeside hos sundhedscentret eller på sundhed.dk. På denne hjemmeside finder du information om tilbuddet til praktiserende læger og praksispersonale.