Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aabenraa Kommune – Hjælp til vægttab

Aabenraa Kommune tilbyder et forløb til voksne, der lever med overvægt.

Voksne borgere med overvægt kan læge-henvises til Sundhedscentret, som har flere forskelligartede tilbud at henvise videre til i forhold til ‘Hjælp med vægttab’. Det kan f.eks. være vægtstop-forløb i gruppe, individuel tilrettelagt kost- og motionsvejledning med henblik på vægttab eller hjælp til at komme i gang med bevægelse. Efter henvisning bliver borgeren indkaldt til en indledende samtale med henblik på at drøfte, hvordan borgeren bedst hjælpes videre.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet er et forebyggelsestilbud til voksne med overvægt, der er motiveret og klar til livsstilsændringer. Formålet er at hjælpe borgeren i gang med et vægttab ved at hjælpe med sundere kost- og motionsvaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne borgere med overvægt.

Voksne borgere med metabolisk syndrom, og dermed øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme, kan også henvises til tilbuddet af egen læge. Borgeren indkaldes til en samtale, hvor det afklares, hvilke af Sundhedscentrets tilbud, der er relevante for den enkelte. Læs mere på kommunens hjemmeside her.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Når Sundhedscentret har modtaget henvisning fra borgerens egen læge, vil borgeren blive indkaldt til en indledende samtale, hvor der informeres om tilbuddet. Borgeren vil også blive målt og vejet, og det vil blive drøftet, hvordan borgeren bedst kan hjælpes videre.

Tilbuddet kan indeholde et holdforløb eller et individuelt tilrettelagt forløb. Der udbydes hold efter behov. Sundhedscentret kan f.eks. tilbyde:

  • Vægtstopforløb i gruppe inklusiv praktisk madlavning
  • Individuel tilrettelagt kost- og motionsvejledning med henblik på vægttab.
  • Hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet

Borgere, der overvejer at henvende sig, skal tænke over følgende spørgsmål:

  • Hvor vigtigt er det for mig at tabe mig?
  • Er jeg parat til at ændre på mine kost- og/eller motionsvaner?
  • Vil jeg afsætte tid og tanker til at nå mit mål?
  • Har jeg overskud til at prioritere mig selv og min egen sundhed lige nu?

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aabenraa Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.